Bến sông

Cụ ơi, ngày hôm nay được dự tang lễ của Cụ, con càng hiểu hơn lẽ vô thường ở đời…con hiểu được thế nào là Sinh, Trụ, Dị, Diệt rồi Cụ ạ. Nhưng với cá nhân con, con vẫn muốn nói vài lời từ đáy lòng của con. Nhờ tự nhiên gửi đến Cụ những điều con muốn nói