365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 31 tháng 5: Hoa hồng gai góc

Phật Quang Tinh Vân (1927 – 2023)

Có rất nhiều nguyên nhân làm thay đổi cuộc đời. Có khi bởi một mối tình cảm phát sinh rồi lại mất đi; một câu nói ấm áp hay giá lạnh, hoặc cách nhìn nhận một sự việc của ai đó, thậm chí đọc một bài kệ, nghe xem một bài thơ trong cuốn sách. Tất cả là nhân duyên cuối cùng ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta, sau cùng đã thay đổi quỹ đạo của cuộc sống mà chúng ta vốn tuân theo một cách âm thầm.

Duyên bên ngoài, sinh diệt bất định, họa phúc khó lường, còn nhân chủ yếu vẫn bắt nguồn từ trong lòng mình. Khi đối mặt với tám ngọn gió: lợi, hại, khen, chê, vui, buồn, được và mất, liệu có thể an nhiên bất động, cam tâm chấn nhận khó khăn không?

Muốn thay đổi cuộc đời thì chẳng bằng tăng thêm định lực và tuệ quán nội tại của bản thân, sáng tạo nên cõi tịnh độ trong tâm mà nơi đó có tiếng chim hót líu lo, tươi mát vô muộn vô phiền.

Trong mảnh ruộng cơ duyên của cuộc đời, mỗi một người đều có quyền lựa chọn, tùy ý bạn muốn trồng loài hoa hồng ngọt ngào ngát hương hay là thứ bụi rậm gai góc?

— Trích từ “Tinh Vân thuyết dụ”

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *