Vô đề – Ngọa Long Khổng Minh

Đại mộng thuỳ tiên giác,
Bình sinh ngã tự tri.
Thảo đường xuân thuỵ túc,
Song ngoại nhật trì trì.

***

Dịch nghĩa

Trong giấc mộng lớn, ai là người tỉnh trước?
Trong cuộc đời này ta tự biết ta.
Đang yên giấc ngủ xuân trong ngôi nhà tranh,
Bên ngoài cửa sổ mặt trời (ngày tháng) cứ chậm rãi trôi qua.

***

Bản dịch của Phan Kế Bính

Mơ màng ai tỉnh trước,
Bình sinh ta biết ta.
Thềm tranh giấc xuân đẫy,
Ngoài song bóng xế tà.

***

Khi ba anh em Lưu Bị, Quan Vân Trường, Trương Phi lần thứ ba đến lều tranh mời Khổng Minh ra làm quân sư. Khổng Minh sau khi ngủ dậy xuất khẩu thành bài thơ này.

ST.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *