365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 15 tháng 4: Ta là Phật

Ta là Phật

Phật Quang Tinh Vân (1927 – 2023)

Trong lòng khắc ghi ba chữ “Ta là Phật”, điều đó phát huy tác dụng rất lớn khi đối nhân xử thế.

Mỗi khi nói chuyện với người khác, tôi nghĩ rằng chính là Phật đang nói, cho nên tôi phải nói lời yêu thương từ bi, lời trí tuệ.

Mỗi khi khai thị với đại chúng, tôi nghĩ là Phật đang khai thị, phải dựa vào căn cơ đại chúng mà chỉ dạy cho phù hợp, khiến ai ai cũng nhận được lợi ích.

Khi chỉ dạy đồ chúng ngoan cố, tôi nghĩ là Đức Phật đang chỉ dạy, cho nên tôi từng bước dẫn dắt, nhẫn nại chỉ bảo.

Khi đối mặt với sự sợ hãi của mọi người, tôi nghĩ đây là việc Đức Phật đang làm, cho nên tôi tự đặt mình vào vị trí của họ, mà giúp họ tự tin, mang cho họ hy vọng.

Tuy tôi vẫn là một người bình thường, cách rất xa cảnh giới của “Phật”, nhưng vì tâm tâm niệm niệm đều là “Phật” nên dường như được Đức Phật gia bị mà nhận được sức mạnh của Người.

Tôi có niềm tin kiên định là như vậy, bởi vì trong Pháp hoa kinh dạy rằng: “Một niệm Nam mô Phật, đều trọn thành Phật đạo”.

— Trích từ “Bác niên Phật duyên”

*

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *