365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 2 tháng 6: Nhẫn nhục hộ chân tâm; Phiền não thành nụ cười

Nhẫn nhục hộ chân tâm

Hàn Sơn (Đường)

Trăng thu như thể tâm ta

Nước hồ trong vắt bao la hữu tình

Tâm dung vạn loại chúng sinh

Trần gian hạn hẹp riêng mình sáng soi.

Tâm sân ngọn lửa ngút trời

Đốt rừng công đức ai người tỏ phân

Bồ tát vi diệu thậm thâm

Nhẫn nhục thiện pháp chân tâm hộ trì.

*

Trong lòng không có gì

Nước trong ánh mây bay

Tự nhiên nhìn thấu ngay

Trong lòng không vướng bận

Vạn vật đâu dễ xoay.

Tâm đã không vọng khởi

Muôn kiếp chẳng đổi thay

Nếu biết được như thế

Chẳng còn gì không hay.

*

Phiền não thành nụ cười

Nếu ta vui vẻ, ít buồn phiền

Thế gian ảo não biến thành tiên

Lo lắng nhiều chi điều vô ích?

Thấu rõ cuộc đời sống hồn nhiên.

Nước an, quân thần cùng hoà thuận

Nhà vui vì bố con trước tiên

Anh em hạnh phúc cây tươi tốt

Vợ chồng đầm ấm chiêu đãi hiền

Chủ khách hà cớ không hoan hỷ

Trên dưới mọi người sống an nhiên.

— Trích từ “Phật di giáo kinh”

*

Hàn Sơn (zh. hánshān 寒山, ja. kanzan), thế kỷ thứ 7, cũng gọi Hàn Sơn tử, là một dị nhân trong Phật giáo Trung Quốc đời nhà Đường. Ông thường được nhắc đến cùng với Thập Đắc và Thiền sư Phong Can. Cả ba vị đều là những nhân vật độc đáo trong lịch sử Thiền tông, tạo thành một trong những đề tài hấp dẫn của lối vẽ tốc hoạ bởi các nghệ sĩ thiền. Những bài thơ của Hàn Sơn khắc trên vách đá được sưu tầm và lưu truyền dưới tên Hàn Sơn thi.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *