365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 26 tháng 5: Bài ca ba tốt – Phật Quang Tinh Vân

Bài ca ba tốt

Phật Quang Tinh Vân (1927 – 2023)

Nhân gian tuyệt mỹ là ba tốt, học được ba tốt là tự hào nhất,

Làm việc tốt, nói lời hay, có tâm tốt, ba tốt là tuyệt nhất.

Bạn nhìn xem! Làm việc tốt, dễ dàng tích công đức kỳ diệu,

Phục vụ cống hiến như trăng tròn chiếu ngày rằm.

Bạn nghe xem! Nói lời hay, từ bi ái ngữ như mặt trời mùa đông,

Cổ vũ tán thưởng như trăm hoa thơm muôn nơi.

Bạn nghĩ xem! Có tâm tốt, thành ý thiện duyên vận may đến,

Tâm có thánh hiền như ruộng tốt sẽ được mùa.

Mọi người hãy cùng nhau làm việc tốt, nói lời hay, có tâm tốt, ba nghiệp thanh tịnh thật tuyệt vời.

Bạn làm việc tốt, tôi nói lời hay, anh có tâm tốt.

Bạn cũng tốt, tôi cũng tốt, anh cũng tốt,

Mọi người cùng nhau tốt, bình an chính là báu vật nhân gian.

Nhân gian đẹp nhất là ba tốt, thực hành ba tốt là quan trọng nhất.

— Trích từ “Nhân gian âm duyên:

Lời bàn: Nói lời hay là “chân”, làm việc tốt là “thiện”, có tâm tốt là “mỹ”, ba nghiệp thân khẩu ý đầy đủ, cuộc đời tất sẽ viên mãn; “trí” là Bát nhã, “nhân” là từ bi, “dũng” là Bồ đề. Trí tuệ, từ bi, Bồ đề cũng là ba đạo đức của cuộc đời, khiến xã hội càng hòa thuận bình an./.

*

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *