365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 8 tháng 7: Từ bi thường an lạc

Từ bi thường an lạc

Phật Quang Tinh Vân (1927 – 2023)

Học cách nhấc lên được, buông xuống được thì có thể mở rộng tấm lòng;

Có thể nhìn xa, hành động đúng, lại có thể thăng hoa cuộc đời.

“Học cách chịu thiệt” là tu dưỡng đạo đức,

“Hài hòa với người khác” cũng chính là từ bi;

“Đương nhiên như thế” thì tùy duyên tự tại,

“Có được là tốt” cuộc đời sẽ vui vẻ.

Bậc đại trí không xem nổi tiếng làm niềm vui, đại thiện của con người nằm ở chỗ biết sai mà sửa;

Người nhân nghĩa không xem “vô khổ” làm niềm vui, chí đức của con người nằm ở chỗ làm thiện khắp thiên hạ.

Tín ngưỡng chân lý của Phật giáo là rất tốt, hiểu rõ đạo lý nhân quả càng tốt hơn;

Thông hiểu đạo lý bình đẳng là rất tốt, thực hành phép tắc duyên khởi càng tốt hơn.

Chỉ có từ bi mới có thể hóa chiến tranh đao binh thành ngọc quý, xóa tan oán hận.

Chỉ có từ bi mới có thể kết thiện duyên, chuyển nghịch cảnh thành sự nghiệp, độ chúng sinh.

— Trích từ “Phật Quang Thái căn đàm”

Bài viết bạn có thể quan tâm: 365 ngày cho cuộc lữ hành – Trải nghiệm từ kinh điển Phật giáo và văn học Trung Hoa- Lời tựa của Đại sư Tinh Vân

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *