365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 9 tháng 7: Báu vật cuộc đời

Báu vật cuộc đời

Phật Quang Tinh Vân (1927 – 2023)

Thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian là “hoan hỷ”,

Dùng tâm hoan hỷ làm việc nhất định sẽ thành công.

Cử chỉ trân quý nhất trên thế gian là “rộng kết thiện duyên”,

Dùng rộng kết thiện duyên để đối đãi với người không thể không trọn vẹn.

Sức mạnh lâu dài nhất trên thế gian là “nhẫn nại”,

Dùng nhẫn nại để ứng xử với mọi người không thể không hiệu quả.

Hành vi bền vững nhất trên thế gian là “nguyện lực”,

Dùng nguyện lực để làm việc nhất định đạt được thành công.

Mang lại lòng tin, niềm hoan hỷ, sự hy vọng, và những điều thuận lợi;

Cho đi có tác dụng kỳ diệu vô hạn.

Biết bao dung, biết hòa bình, biết khiêm nhường, biết tôn trọng;

Hiểu biết có khả năng đưa chúng ta đến phương trời tuyệt diệu.

Chịu cống hiến sẽ thành tài;

Được cống hiến sẽ thành nhân tài;

Không chịu cống hiến thì khó lòng thành công;

Không được cống hiến thì khó có thành tựu.

— Trích từ “Phật Quang Thái căn đàm”

Bài viết bạn có thể quan tâm: 365 ngày cho cuộc lữ hành – Trải nghiệm từ kinh điển Phật giáo và văn học Trung Hoa- Lời tựa của Đại sư Tinh Vân

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *