Đại Trượng Phu

Gia Cát Lượng chưa từng hỏi Lưu Bị: “Tại sao cung tên của chúng ta ít như vậy?”
Quan Vũ chưa bao giờ hỏi Lưu Bị: “Tại sao binh lính của chúng ta thiếu thốn đến thế?”
Trương Phi chưa bao giờ hỏi Lưu Bị: “Khi bị quân lính vây hãm dưới thành, chúng ta phải làm sao?”
Thế nhưng…
Đã từng có tích dùng thuyền cỏ mượn tên.
Đã từng có chuyện qua năm ải chém sáu tướng.
Đã từng có sự kiện chặt đứt cây cầu dọa lùi Tào binh.
Triệu Tử Long nhận được quân lệnh tấn công khi chỉ có 200 binh sĩ.
Kết quả đã công hạ được mười thành trì, thu được 2 vạn binh sĩ cùng ba ngàn con ngựa tốt.
Trong quân lệnh chỉ viết vỏn vẹn 4 chữ : “ĐÁNH HẠ THÀNH TRÌ ”.
Nếu như mọi việc đã được chuẩn bị sẵn thì giá trị của bạn ở đâu?
Hôm nay, nếu bạn vẫn còn phàn nàn, vẫn còn không nỗ lực, thì thành công nhất định sẽ thuộc về người khác.
Bạn không làm, người khác sẽ làm. Bạn không trưởng thành, chẳng ai chờ đợi bạn!
Ở đời:

#1. Không phải vì có hy vọng mới kiên trì mà nhờ kiên trì mới có hy vọng.

#2. Không phải vì có cơ hội mới nắm lấy mà nhờ không buông tay, cơ hội mới xuất hiện.

#3. Không phải vì hiểu biết mới làm việc mà nhờ làm việc, mới sinh ra hiểu biết.

#4. Không phải vì trưởng thành mới biết gánh trách nhiệm mà nhờ sống có trách nhiệm, mới thực sự trưởng thành.

#5. Không phải vì giàu có mới chia sẻ mà nhờ biết cách chia sẻ mới trở nên giàu có.

#6. Không phải làm lãnh đạo rồi mới chịu hy sinh mà nhờ có đức hy sinh mới tạo nên quyền thủ lĩnh.

#7. Không phải vì có lợi lộc mới chịu cảm ơn mà nhờ biết nghĩa ơn mới được hưởng lợi lộc.

#8. Không phải vì có tiền mới học hỏi mà nhờ chịu khó học hỏi mới làm ra tiền.

Nguồn: sưu tầm

    Bạn cũng có thể thích..

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *