Ngày nhàn – Nguyễn Trãi

Ngày nhàn

Nẻo có ăn thì có lo,
Chẳng bằng cài cửa ngáy pho pho.
Ngày nhàn mở quyển xem Chu Dịch,
Ðêm vắng tìm mai bạn Lão Bô.
Ðã biết cửa quyền nhiều hiểm hóc,
Cho hay đường lợi cực quanh co.
Tuồng ni cốc được bề hơn thiệt,
Chưa dễ bằng ai đắn với đo./.

Lão Bô: Lâm Bô 林逋 (967-1028), tự Quân Phục 君復, thuỵ Hoà Tĩnh 和靖,người Bắc Tống 北宋 đất Tiền Ðường 錢塘. Suốt đời không làm quan, không lấy vợ, ở ẩn tại núi Cô Sơn 孤山 vùng Tây Hồ 西湖, thích làm thơ, trồng mai, nuôi hạc. Người đời xưng là Mai thê hạc tử 梅妻鶴子. Nguyễn Trãi trong bài 81 (Quốc Âm Thi Tập) có câu “Mai Lâm Bô đâm được câu thần”.

Nguồn: https://www.thivien.net

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *