Phổ Khuyến Phát Bồ-đề Tâm

“Công danh cái thế, chẳng qua một giấc mộng dài

Phú quý kinh người, khó tránh “vô thường” hai chữ

Tranh nhân chấp ngã, rốt cuộc là không

Khoe giỏi khoe hay, rốt cùng chẳng thật.

Tứ đại rã rời thôi già trẻ

Núi khe mòn mỏi hết anh hùng

Tóc xanh chưa thấy màu bạc đã pha

Kẻ mừng mới đi mà người điếu đã tới.

Một bao máu mủ, bao năm khổ luyến ân tình

Bảy thước xương khô, mặc sức tham xan tiền của.

Thở ra không hẹn thở vào

Ngày nay không tin ngày kế 

Trôi nổi sông yêu giờ nào nghỉ

Nấu ung nhà cháy biết bao thôi?”.

Trần Thái Tông

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *