365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 1 tháng 1: Bài nguyện đầu năm

Phật Quang Tinh Vân (1927- 2023)

Đức Phật từ bi vĩ đại!

Vào thời khắc thiêng liêng của một năm mới, con mong những chuyện đã qua trôi vào dĩ vãng,

Còn mọi chuyện sắp đến sẽ là khởi đầu từ hôm nay.

Vào thời khắc quan trọng này,

Nguyện thứ 1: Con nguyện quyến thuộc hài hòa, gia đình viên mãn;

Nguyện thứ 2: Con nguyện cuộc sống sung túc, làm việc thiện giúp đời;

Nguyện thứ 3: Con nguyện hạnh phúc an lạc, nhân cách cao thượng;

Nguyện thứ 4: Con nguyện bỏ đi tật xấu, tinh tiến tu dưỡng;

Nguyện thứ 5: Con nguyện phát tâm phụng sự, từ bi với người;

Nguyện thứ 6: Con nguyện sự nghiệp thuận lợi, thân tâm kiện khang;

Nguyện thứ 7: Con nguyện tu tập tiến bộ, hiểu sâu giáo pháp;

Nguyện thứ 8: Con nguyện Phật pháp hưng thịnh, độ khắp chúng sinh;

Nguyện thứ 9: Con nguyện xã hội bình yên, nhân dân hạnh phúc;

Nguyện thứ 10: Con nguyện thế giới hòa bình, muôn nơi phúc lạc.

Đức Phật từ bi vĩ đại!

Cầu mong người gia hộ cho con!

Trong một năm mới,

Tất cả lời con nói ra đều là lời từ bi, lương thiện, hướng thượng;

Tất cả việc con làm đều là việc tốt đem đến niềm hoan hỷ, lợi ích cho mọi người;

Tất cả hành vi cử chỉ của con đều vì đất nước, mang lại sự tốt đẹp cho cuộc đời.

Con nguyện chia sẻ tất cả những gì bản thân có được đến cho mọi người.

Đức Phật từ bi vĩ đại!

Năm mới vạn sự mới, con sẽ làm mới tất cả!

– Trích từ “Bài văn nguyện cầu Phật Quang”

Bài viết bạn có thể quan tâm: 365 ngày cho cuộc lữ hành – Trải nghiệm từ kinh điển Phật giáo và văn học Trung Hoa- Lời tựa của Đại sư Tinh Vân

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *