365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 22 tháng 2: Tôi có niềm hoan hỉ – Phật Quang Tinh Vân

Phật Quang Tinh Vân (1927 – 2023)

Trên cuộc đời có tiền bạc, danh vị, phú quý, tất cả đều không quan trọng, thứ đáng quý chính là “tôi có niềm hoan hỷ”. Nếu có được mọi thứ trên đời nhưng không hoan hỷ, vui tươi thì cuộc đời có ý nghĩa gì?

Hoan hỷ chính là những điều có được cùng nhau chung hưởng, không đố kỵ với những thứ người khác có; lại có thể hưởng được niềm vui vô tư vô ngã, đó mới là hoan hỷ thực sự đáng giá.

“Hoan hỷ” khiến thế giới này tràn đầy mầu sắc, hoan hỷ khiến cho cuộc đời của chúng ta tràn trề hy vọng.

Không có hoan hỷ mà chỉ sầu bi là không hiểu cách sống; có hoan hỷ và cũng có sầu bi là lẽ thường tình của con người.

Có thể “chẳng sầu lo mà hoan hỷ” chính là cảnh giới tu dưỡng cao nhất; có thể lấp đầy cuộc đời bằng niềm vui thì đó mới là đạo xử thế trí tuệ nhất.

— Trích từ “Nhân gian Phật giáo ngữ lục”

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *