365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 2 tháng 3: Dùng đức nhẫn để xử thế

Phật Quang Tinh Vân (1927 – 2023)

Đức nhẫn là trí tuệ để nhận biết rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, là một thứ sức mạnh của chấp nhận, gánh vác, chịu trách nhiệm, hóa giải, xử lý và ung dung giải thoát. Nhẫn không những là trí tuệ trong nội tâm, dũng khí của đạo đức, là từ bi khoan dung, là Bồ đề giác ngộ, mà còn là một năng lượng vô thượng.

Phật giáo gọi thế giới chúng ta đang sống là Ta Bà, có nghĩa là “kham nhẫn”, “năng nhẫn”. Đời người rất khó mong mọi việc được như ý, nhưng vì cuộc sống mà mọi lúc mọi nơi chúng ta đều phải chịu đựng. Không những phải nhẫn khổ, nhẫn khó, nhẫn nghèo, nhẫn đói, nhẫn lạnh, nhẫn nóng, nhẫn giận, nhẫn oán, mà còn phải nhẫn trước sự cám dỗ của danh lợi, tiền tài, vật chất. Nhẫn thì sẽ có được sức mạnh! “Dùng đức nhẫn để xử thế” chính là sự rèn luyện tất yếu của mỗi người.

– Trích từ “Nhân gian Phật giáo luận văn tập”

*

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *