365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 10 tháng 2: Phương thuốc của Hòa thượng Chí Công

Phương thuốc của Hòa thượng Chí Công

Bảo Chí (Nam Lương) (418 – 514)

Lương Vũ Đế thưa Hòa thượng Chí Công rằng: “Tu hành như thế nào đề muôn kiếp không mất thân người?”

Hòa thượng Chí Công đáp: “Bần tăng có một phương thuốc hái từ trong núi thân tâm năm uẩn này:

Một trái tim không sân

Hai lượng thường hoan hỷ

Ba tấc hạnh từ bi

Bốn cuộn dây nhẫn nhục

Năm lít tính trí tuệ

Sáu phần ý tinh tiến

Bảy hạt trừ phiền não

Tám bậc thiện tri thức.

Thuốc trên được sắc bằng ấm thông minh, gọt dũa bằng dao bình đẳng, lột bỏ gốc rễ ngã chấp, đưa vào trong cối vô ngại, rồi giã ngàn lần bằng chày kim cương, dùng Ba la mật để vo thành viên, mỗi ngày uống một viên bằng nước tám công đức, thì sẽ vĩnh kiếp không mất đi thân người.

Khi dùng thuốc thì tốt nhất nên tịnh khẩu, ít lời và quý hơn là nên nhẫn nhục, đừng nói lỗi người, bảo vệ bản thân. Mắng người là tự mắng mình, sân hận người là tự sân hận chính mình, như củi gỗ ở trong lửa tự đốt cháy chính mình”.

Lương Vũ Đế lại thưa: “Làm cách nào để thành Phật?”

Hòa thượng Chí Công đáp: “Biết vô thường, hiểu đại đạo, kính Tam bảo, tận tấm lòng, làm việc tốt, bỏ việc xấu, tự nhận sai, cho người đúng, giữ bình đẳng, không so đo, chẳng hại người, không ích kỷ, trừ tham sân, thường hoan hỷ. Nếu muốn tìm kiếm Phật, thì đó là điều phải làm”.

— Trích từ “Thiền môn chư tổ sư kệ tụng”

*

Thiền sư Chí Công là Quốc sư trong triều đại của vua Lương Võ Đế (463 – 549). Ngài là người đã soạn thảo bộ Lương Hoàng Bảo Sám, một bộ sám pháp nổi tiếng và có công năng siêu diệt tội chướng thần dị. Thực ra Ngài vốn là một hóa Thân Bồ Tát. Do lúc Ngài Chí Công biên soạn, đã được Bồ Tát Di Lặc ứng mộng ban tên là: “Từ Bi Đạo Tràng Sám Pháp”, lại bắt nguồn từ vua Lương Võ Đế, nên gọi là “Lương Hoàng Bảo Sám”. Cuộc đời và đạo nghiệp của Ngài đầy rẫy nhưng điều thần dị, được lưu truyền kim cổ.

Bài viết bạn có thể quan tâm: 365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 9 tháng 2: Hoa nở đỏ đầy cây; Vô tâm xứ xứ nhàn; Đề thơ ở Đô thành Nam Trang

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *