365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 11 tháng 2: Lấy nhẫn nhục làm thầy

Lấy nhẫn nhục làm thầy

Phật Quang Tinh Vân

Bậc đại phúc đức trên đời tất có thể bao dung điều người khác không thể bao dung, nhẫn nhịn điều người khác không thể nhẫn nhịn.

Nhẫn nhịn trong Phật giáo không chỉ phải nhẫn các việc hợp tình hợp lý, chịu sự giày vò trong nhất thời, mà càng phải nhẫn chịu sự hiểu lầm phi lý. Xem nhẫn nhịn là bài học từ bi của Đức Phật và Bồ tát chỉ cho chúng ta tu trì phúc báo. Từ đó mà rèn luyện nhân cách đạo đức của bản thân, khẳng định niềm tin chắc chắn rằng chân lý chính nghĩa cuối cùng sẽ chiến thắng, cái xấu sẽ bị phơi bày.

Từ nhỏ, tôi đã không màng vinh nhục cay đắng nhưng vì Phật giáo, tôi có thể nhẫn nhịn chịu oan ức vì lợi ích toàn cục, hạ giọng làm lơ. Người học Phật có thể đạt được thành tựu hay không, điều đó có liên qua rất lớn đến việc nhẫn nhịn.

Nhẫn nhịn để chứng đạo; anh tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt.

— Trích từ “Nhân gian Phật giáo tùng thư”

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *