365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 9 tháng 2: Hoa nở đỏ đầy cây; Vô tâm xứ xứ nhàn; Đề thơ ở Đô thành Nam Trang

Hoa nở đỏ đầy cây

Long Nha Cư Độn (Đường) (835- 923)

Sáng ngắm hoa khoe thắm trời hồng

Chiều thương hoa rụng khoảng thinh không

Hoa nở hoa tàn nhân gian sự

Thịnh suy đẹp xấu một chữ đồng.

— Trích từ “Thiền môn chư tổ sư kệ tụng”

*

Vô tâm xứ xứ nhàn

Lầu xon gác tía ưu phiền

Nhà cao cửa rộng triền miên lo sầu

Quy thân vào chốn rừng sâu

Vô tâm ẩn sĩ nơi đâu cũng nhàn.

— Trích từ “Tinh Vân thuyết kệ”

*

Đề thơ ở Đô thành Nam Trang

Thôi Hộ (Đường) (?- 831)

Năm trước ngày này ở chốn đây

Hoa đào má phấn chớm hây hây

Hôm nay đợi mãi người xưa vắng

Lối cũ đào hoa cợt gió lay

— Trích từ “Toàn Đường thi”

*

Long Nha Cư Độn (龍牙居遁 835-923) là Thiền sư Trung Quốc đời Đường, môn đệ đắc pháp của Thiền sư Đông Sơn Lương Giới – Khai tổ Tông Tào Động. Sư họ Quách, người Nam Thanh, Phủ Châu, tỉnh Giang Tây.  Dưới sư có các pháp tử là Động Từ Tạng Từ, Thẩm Triết Hàm Châu.

*

Thôi Hộ 崔護 tự Ân Công 殷功, là một thi nhân đời Trung Đường, đỗ tiến sĩ năm Trinh Nguyên thứ 12 (796), làm quan đến Lĩnh Nam tiết độ sứ. Thơ ông Toàn Đường thi còn chép 6 bài, trong đó Đề Đô thành Nam Trang được lưu truyền rộng rãi nhất.

Bài viết bạn có thể quan tâm: 365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 8 tháng 2: Pháp vương ấn

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *