365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 10 tháng 4: Lễ ký – Khổng Tử

Khổng Tử (Xuân Thu) (551 – 479 TCN)

Thiên Trung dung (trích)

Muốn đi đường xa ắt phải bắt đầu từ chỗ gần, cần lên chốn cao ắt phải bắt đầu từ nơi thấp.

*

Thiên Lễ vận

Đại đạo mà được thi hành thì thiên hạ là của chung. Kén người hiền lương, nuôi dưỡng nhân tài, giảng dạy điều hay, rèn luyện cuộc sống hòa thuận.

Cho nên mọi người không chỉ lo người thân mình, không chỉ yêu con cái mình, mà còn khiến cho người già có nơi nương tựa cuối đời. Tầng lớp trung niên có công ăn việc làm ổn định, trẻ con được nuôi dạy trưởng thành; quả phụ neo đơn, trẻ nhỏ mồ côi, người bị khuyết tật đều được nuôi dưỡng; đàn ông có công việc chức vụ, phụ nữ có chốn an thân.

Của cải không bị bỏ phung phí mà cũng không cần cất giấu; cống hiến sức lức không phải vì mưu lợi cá nhân. Cho nên, chẳng cần dùng đến mưu lược mà trộm cắp giặc cướp cũng không nổi lên. Cổng ngoài thường không cần phải đóng, thế gọi là đại đồng.

— Trích từ “Lễ ký”

Bài viết bạn có thể quan tâm:

1. Đạo Nhân và con đường thực hiện lý tưởng thế giới đại đồng

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *