365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 9 tháng 4: Luận ngữ – Khổng Tử

Khổng Tử (Xuân Thu) (551 – 479 TCN)

Thiên Thuật nhi

Ba người cùng đi chung, tất có người là thầy của ta.

Ta chọn điều tốt để học theo, còn điều chưa lành thì tránh đi.

*

Thiên Vi chính

Lúc mười năm tuổi ta đã lo nỗ lực học tập;

Ba mươi tuổi đã độc lập làm việc;

Bốn mươi tuổi gặp việc không bị lừa dối;

Năm mươi tuổi đã hiểu việc nào làm được việc nào không;

Sáu mươi tuổi nghe những điều trái tai cũng không còn muốn phản ứng;

Bảy mươi tuổi có thể làm theo ý mình, vì lúc này làm gì cũng không còn vượt quá giới hạn nữa.

*

Thiên Ung dã

Người trí thức thích sóng nước, người nhân từ yêu núi non.

Người trí thức ham hoạt động, người nhân từ mong yên tĩnh.

Người trí thức sống vui hòa, người nhân từ luôn trường thọ.

*

Thiên Nhan Uyên

Việc trái lễ chớ xem

Điều trái lễ chớ nghe

Lời trái lễ chớ nói

Chuyện trái lễ chớ làm.

— Trích từ “Luận ngữ”

*

Bài viết bạn có thể quan tâm:

1. Lời dạy của Khổng Tử – 50 câu tinh hoa trong Luận Ngữ

2. Lời dạy của Khổng Tử: “Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu” – Người không lo xa, ắt có buồn gần

3. Lời dạy của Khổng Tử: “Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, đó mới là có trí tuệ vậy”

4. Lời dạy của Khổng Tử: “Ba loại bạn có ích, ba loại bạn có hại và thế nào là “Tam tư nhi hậu hành”

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *