365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 13 tháng 4: Đại từ bi

Phật Quang Tinh Vân (1927 – 2023)

Quán Vô Lượng Thọ kinh nói rằng: “Tâm của chư Phật là đại từ bi, yêu thương hóa độ hết thảy chúng sinh không cần có lý do nào cả”.

Bồ tát thương xót chúng sinh, không kể người thân hay kẻ sơ, vì thế chúng ta phải học tập chư Phật Bồ tát, đem tình yêu thương thoát ra ngoài ý nghĩa hạn hẹp, không chỉ là yêu thương bản thân, yêu thương gia đình, mà càng phải yêu thương hết thảy mọi người trong xã hội, yêu thương cả nhân loại và muôn loài.

Chúng ta phải dùng lòng từ bi để mở rộng lòng yêu thương, dùng trí tuệ để tịnh hóa những điều yêu thương, dùng tấm lòng tôn trọng để đối xử với những điều yêu thương, dùng sự hy sinh để thành tựu cho điều yêu thương. Giữa mọi người nếu có thể tương thân tương ái thì vũ trụ thế gian này rộng lớn biết bao!

— Trích từ “Nhân gian Phật giáo luận văn tập”

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *