365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 14 tháng 2: Khoan dung; Trách nhiệm

Trương Ái Linh (1920 – 1995)

Bởi vì yêu nên mới từ bi

Bởi vì thấu hiểu nên đời khoan dung.

*

Trách nhiệm

Giữa cuộc đời ân oán tình thù này, đâu ai có thể sống được yên ả như áng mây trôi, bình lặng như dòng nước chảy. Nhưng tôi xưa nay luôn tin rằng, trải qua phong ba bão táp, đi khắp cõi sơn hà, nếm đủ hương vị của nhân thế, thì cuộc sống của chúng ta sẽ sinh động và thi vị hơn rất nhiều. Thời gian cũng chỉ mãi lặng lẽ bàng quan, còn lại tất cả quá trình và kết quả đều là trách nhiệm của chính chúng ta.

— Trích từ “Trương Ái Linh Khuynh Thành toàn tập”.

*

Trương Ái Linh (张爱玲; 1920 – 1995) là một nhà văn nữ của Trung Quốc. Những tác phẩm nổi tiếng nhất của bà bao gồm Sắc, Giới (Lust, Caution) và Tình yêu khuynh thành (Love in a Fallen City).

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *