365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 17 tháng 4: Năm điều nhắc nhở của Đức Phật; Tôn trọng và bao dung

Phật Quang Tinh Vân (1927 – 2023)

Năm điều nhắc nhở của Đức Phật

Không sát sinh là không xâm phạm sự sống của người khác, mà càng phải tích cực bảo vệ yêu thương sự sống;

Không trộm cắp là không xâm phạm tài sản của người khác, mà càng phải tôn trọng tài sản của họ;

Không vọng ngữ là không xâm phạm danh dự của người khác, mà càng phải tuyên dương đạo đức của họ;

Không uống rượu hay sử dụng chất cấm là không tổn hại lý trí bản thân, mà càng phải tôn trọng sức khỏe của chính mình và người khác.

— Trích từ “Trào lưu tư tưởng nhân tâm đương đại”

*

Tôn trọng và bao dung

Tôn trọng tự do của người khác, lấy thực hành năm điều răn của Đức Phật thay cho chiếm đoạt.

Tôn trọng giá trị của sự sống, lấy hỷ xả bố thí thay cho việc làm tổn hại sự sống.

Tôn trọng sở hữu của quần chúng, cùng nhau hưởng phúc lợi thay cho tự tư tự lợi.

Tôn trọng sự sống của muôn loài, lấy bảo vệ môi trường sống thay cho tàn phá giết chóc.

— Trích từ “Nhân gian Phật giáo ngữ lục”

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *