365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 18 tháng 2: Thượng căn; Cái nghèo năm cũ còn đeo

Thượng căn

Hương Nghiêm Trí Nhàn (Đường) (? – 898)

Một tiếng quên mê si

Chẳng nhọc sức tu trì

Sắc diện an nhiên vậy

Chẳng rơi nẻo tịch vi.

Cống hiến vui thầm lặng

Hành đạo tựa ánh trăng

Bậc tu hành chứng ngộ

Ấy xứng gọi thượng căn.

— Trích từ “Thiền tông tụng cổ liên chu thông tập”.

*

Cái nghèo năm cũ còn đeo

Dưa cà tương muối năm qua

Năm nay vẫn mãi chưa xa kiếp nghèo.

Năm ngoái còn đất trồng gieo

Năm nay cây gậy chống nghèo mất luôn.

— Trích từ “Liên đăng hội yếu”.

*

Hương Nghiêm Trí Nhàn (香嚴智閑, xiāngyán zhìxián, ?-898) là Thiền sư Trung Quốc đời Đường. Sư thuộc Quy Ngưỡng Tông đời thứ hai, nối pháp Thiền sư Quy Sơn Linh Hựu. Cơ duyên ngộ đạo của sư khá đặc biệt, vì vậy nó được nhắc rất nhiều trong các tùng lâm Thiền Tông. Đây là một ví dụ về phong cách giáo hoá độc đáo của các vị Tổ Thiền Tông.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *