365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 2 tháng 5: Quét khắp Hương lâm; Thương người nông dân.

Quét khắp Hương lâm

Kim Nông (Thanh) (1678 – 1764)

Quét dọn hằng ngày chốn Phật môn

Lớn nhỏ hành trì mỗi sớm hôm

Vườn hoa tâm thức thường chăm sóc

Hành giả siêng năng phúc tự tồn.

Hương lâm tháp nọ quét rồi lau

Lau rồi lại rửa sạch làu làu

Quang minh xá lợi muôn màu sắc

Pháp tại tay mình nắm giữ mau.

— Trích từ “Hương lâm tảo tháp đồ” tại bảo tàng Tô Châu

*

Thương người nông dân

Lý Thân (Đường) (772 – 846)

Cày đồng buổi ban trưa

Mồ hôi tuân như mưa

Nâng bát cơm vàng ngọc

Nhọc nhằn ai biết chưa?

— Trích từ “Toàn Đường thi”

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *