365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 1 tháng 5: Chuyện đạo chuyện đời

Phật Quang Tinh Vân (1927 – 2023)

Câu chuyện đời

Có một phú ông cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa, nên đi tìm một triết gia, hy vọng vị triết gia đó có thể làm giảm bớt nỗi khổ trong lòng ông.

Triết gia liền dẫn phú ông đến bên cửa sổ và nói rằng: “Ông nhìn thấy điều gì?”

Phú ông đáp: “Tôi nhìn thấy đàn ông, đàn bà và còn có cả trẻ con nữa”. Triết gia lại dẫn ông ta dến trước một tấm gương và hỏi: “Vậy, bây giờ ông nhìn thấy điều gì?”

Phú ông đáp: “Tôi nhìn thấy chính mình”.

Vị triết gia liền nói: “Cửa sổ và tấm gương đều làm từ thủy tinh, trên tấm gương có tráng lên một lớp thủy ngân. Bởi vậy mà ông không thấy được người khác chỉ thấy chính mình”.

Câu chuyện đạo

Đường Thái Tông Lý Thế Dân từng chia sẻ với Đại sư Huyền Trang rằng: “Trẫm rất muốn cúng dường chúng tăng, nhưng nghe nói người xuất gia thời nay đa phần không chuyên tâm tu tập. Vậy phải làm thế nào để trẫm cúng dường cầu phúc cho đúng như pháp?”

Đại sư Huyền Trang trả lời: “Côn Sơn tuy có chứa ngọc ngà những cũng vẫn lẫn lộn bùn cát; Lệ Thủy tuy sản sinh vàng bạc nhưng không thiếu gạch ngói hỗn tạp. Cung kính tượng La Hán đắp từ bùn đất, tạc từ gỗ đá mới là có phúc báo, còn phá hoại tượng Phật đúc từ đồng, tạo từ sắt sẽ bị tội lỗi; Tượng rồng đắp từ đất tuy không thể giáng mưa, nhưng khi cầu mưa vẫn cần đến tượng rồng. Tăng chúng không nhất định là nơi cúng dường để cầu phúc cho mọi người nhưng việc tu phúc vẫn cần phải lễ kính đối với chư tăng. Điều quan trọng là người cúng dường có thể vì hình thượng bên ngoài mà phát khởi nên tâm niệm thiện lành, tôn quý bên trong hay không mà thôi”.

Đường Thái Tông tỉnh ngộ: “Từ đây về sau khi gặp chúng tăng, bất luận vị ấy như thế nào, thì ta cũng sẽ luôn kính họ với thái độ lễ kính chư Phật”.

— Trích từ “Tinh Vân nhật ký”

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *