365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 20 tháng 5: Yêu thương chính là trân trọng; từ bi và tịnh ái

Yêu thương chính là trân trọng

Phật Quang Tinh Vân (1927 – 2023)

Yêu thương chính là trân trọng, trân trọng tình cảm, trân trọng nhân duyên, trân trọng tuổi thanh xuân;

Yêu thương chính là trân trọng, phụng sự cống hiến, hỷ xả, nhiệt tình.

Yêu thương chính là trân trọng, không oán không hận, cam tâm tình nguyện vì chúng sinh;

Yêu thương chính là trân trọng, luôn luôn sống cuộc đời biết ơn, cảm ơn.

Yêu thương chính là trân trọng, trân trọng sự tương phùng của kiếp này.

Yêu thương chính là trân trọng, trân trọng giữa bạn và tôi.

— Trích từ “Nhân gian âm duyên”

*

Từ bi và tịnh ái

Tư bi chính là sự thăng hoa của tình yêu. Đức Phật hoằng pháp lợi sinh, chỉ bày giảng dạy đem lại niềm vui và lợi ích cho mọi người chính là tình yêu thương.

Quán Thế Âm Bồ tát đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn chính là tình yêu thương. Tình yêu thương chính là mang điều tốt đẹp đến cho bạn; là tác thành cho sự thành công của bạn, tôn trọng bạn, cho bạn tự do, đem đến thuận lợi cho bạn.

Yêu thương chính là chân, thiện và mỹ; yêu cũng là tịnh. Về mặt bản chất, Phật giáo chính là từ bi và tịnh ái.

— Trích từ “Nhân gian Phật giáo ngữ lục”

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *