365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 21 tháng 5: Bậc đại nhân có sức mạnh; Thiện ác theo đuổi

Bậc đại nhân có sức mạnh

Bát Nhã Lưu Chi (Bắc Ngụy) (dịch)

Nhẫn nhục là đức tính mà trì giới và khổ hạnh cũng chẳng bì kịp.

Người có thể nhẫn nhục mới đáng gọi là bậc Đại nhân có sức mạnh.

*

Thiện ác theo đuổi

Các lửa, dao, oán độc

Tuy hại còn chịu được

Nếu tự tạo nghiệp ác

Sau chịu khổ đau hơn.

Thân thuộc đều chia lìa

Chỉ nghiệp là không bỏ

Thiện ác đời vị lai

Lúc nào cũng theo đuổi.

Hoa nở ở nơi nào

Mùi hương nở nơi đó

Nếu tạo nghiệp thiệc ác

Theo đuổi cũng như vậy.

Loài chim nương cây rừng

Sáng đi chiều tụ về

Chúng sinh cũng như vậy

Đời sau lại hội hợp.

— Trích từ “Chính pháp niệm xứ kinh”

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *