365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 24 tháng 5: Ba điều hòa thuận – Phật Quang Tinh Vân

Ba điều hòa thuận

Phật Quang Tinh Vân (1927 – 2023)

Năm điều hòa thuận:

Tự tâm hòa nhã,

Gia đình hòa thuận,

Mọi người hòa kính,

Xã hội hài hòa,

Thế giới hòa bình.

“Hòa” là giá trị phổ quát nhất, là thứ đáng quý nhất trên thế gian. Có được tiền bạc, tài sản, tình cảm, nhưng nếu không có “hòa” thì xem như chẳng có gì.

Hài hòa, giống như gương mặt của con người, ngũ quan dù khác nhau nhưng hài hòa cân đối thì sẽ trở nên đẹp đẽ. Các cơ quan trong cơ thể tuy khác nhau nhưng nếu phối hợp hài hòa thì sẽ rất khỏe mạnh.

Tự tâm hòa nhã bắt đầu từ chính bản thân, cho nên gia đình hòa thuận thì vạn sự hưng thịnh, mọi người hòa kính thì vạn sự hanh thông, xã hội hài hòa tự nhiên thế giới hòa bình.

— Trích từ “Nhân gian Phật giáo ngữ lục”

*

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *