365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 1 tháng 7: Khéo hiểu cuộc đời

Khéo hiểu cuộc đời

Phật Quang Tinh Vân (1927 – 2023)

Hết thảy mọi chuyện tốt bắt đầu từ bản thân;

Hết thảy mọi lời hay từ miệng mình nói ra;

Hết thảy mọi thiện tâm từ tâm mình xuất phát;

Hết thảy mọi người lành do ta thành tâm kính lễ.

Hành động được lặp lại sẽ trở thành thói quen;

Thói quen được định hình sẽ trở thành cá tính;

Xu hướng của cá tính sẽ trở thành vận mệnh;

Vận mệnh tốt hay xấu sẽ quyết định cuộc đời.

Sau nét đẹp tuyệt mỹ là vực sâu hiểm nguy;

Sau của cải, tiền tài là móng vuốt hổ sói;

Sau các chất kích thích là cạm bẫy hủy diệt;

Sai giải đãi, lười biếng là cuộc đời thất bại.

Người có tiền đồ biết cách chuyển hóa chuyện không tốt thành động lực phấn đấu của bản thân;

Người thành công biết cách chuyển hóa lời nói chói tai, trở thành âm nhạc từ bi hỷ xả.

— Trích từ “Phật Quang Thái căn đàm”

Bài viết bạn có thể quan tâm: 365 ngày cho cuộc lữ hành – Trải nghiệm từ kinh điển Phật giáo và văn học Trung Hoa- Lời tựa của Đại sư Tinh Vân

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *