365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 28 tháng 5: Lời hay cuộc đời –Tưởng Kinh Quốc

Lời hay cuộc đời

Tưởng Kinh Quốc (1910 – 1988)

Sóng gió hung giữ nhất, không chôn vùi được người có niềm tin;

Chướng ngại to lớn nhất, không ngăn cản nổi người có dũng khí;

Nghịch cảnh to lớn nhất, không chói buộc được người có hoài bão;

Nhiệm vụ gian khó nhất, không đè nén nổi người có trách nhiệm;

Trắc trở gian khó nhất, không mài mòn được người có chí khí;

Kẻ địch hung hãn nhất, không đánh bại được người có quyết tâm./.

— Trích từ “Tổng tập các tác phẩm của Tưởng Kinh Quốc”

*

Tưởng Kinh Quốc (1910 – 1988) là một nhà chính trị người Đài Loan. Ông đã là tổng thống Trung Hoa Dân Quốc. Ông là con trai Tưởng Giới Thạch. Ông kế nhiệm cha làm Thủ tướng Trung Hoa Dân Quốc từ năm 1972 – 1978, rồi Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc từ năm 1978 tới khi mất năm 1988

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *