365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 19 tháng 6: Ba báu vật – Lão Tử

Ba báu vật

Lão Tử (604 – 531 TCN)

Ta có ba báu vật phải ra sức giữ gìn: một là khoan từ, hai là tiết kiệm và ba là không dám tự hào đứng trước thiên hạ.

Khoan từ nên mới hùng dũng; tiết kiệm nên mới rộng rãi; không dám tự hào đứng trước thiên hạ nên mới có thể đứng đầu thiên hạ.

Nay nếu bỏ khoan từ chạy theo vũ lực; bỏ tiết kiệm chạy theo phung phí; bỏ chỗ sau mà tranh chỗ trước, là kẻ bỏ đi vậy!

Cho nên lấy khoan từ mà tranh đấu sẽ thắng, cố thủ sẽ vững vàng. Trời muốn cứu giúp ai thì đều dùng tâm khoan từ mà che chở cho họ.

— Trích từ “Đạo Đức Kinh”.

*

Bài viết bạn có thể quan tâm

1. 365 ngày cho cuộc lữ hành – Trải nghiệm từ kinh điển Phật giáo và văn học Trung Hoa- Lời tựa của Đại sư Tinh Vân

2. Cuộc đời Lão Tử

3. Học thuyết Đạo, Đức của Lão Tử

4. Ba người thầy của Lão Tử

5. Lão Tử và Khổng Tử luận đạo

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *