365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 29 tháng 6: Khúc ca nhớ Giang Nam – Triệu Phác Sơ

Khúc ca nhớ Giang Nam

Triệu Phác Sơ (1907 – 2000)

Nhiều năm từ biệt,

Quay về liễu rủ vẫn còn đó.

Mưa khói lầu đài tìm cổ tự,

Thệ nguyện trang nghiêm vô lượng kiếp,

Hùng hồn vang động khắp pháp giới.

Hội Kim Lăng

Mưa hoa khắp đất trời.

Phân chia chi nữa, bờ này bến kia,

Chứng ngộ trong phút giây này,

Cùng nhau tinh tiến mong ngày tương giao.

— Trích từ “Phật Quang Sơn danh gia bách nhân bi tường”

Ngày 20 tháng 3 năm 1994, Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc làm bài thơ này tặng Đại sư Tinh Vân.

Bài viết bạn có thể quan tâm: 365 ngày cho cuộc lữ hành – Trải nghiệm từ kinh điển Phật giáo và văn học Trung Hoa- Lời tựa của Đại sư Tinh Vân

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *