365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 7 tháng 4: Có Phật pháp là có biện pháp

Phật Quang Tinh Vân (1927 – 2023)

Phật pháp là gì?

Nhân quả báo ứng là Phật pháp, đắng cay ngọt bùi là Phật pháp;

Từ bi hỷ xả là Phật pháp, lợi người, lợi thế gian là Phật pháp;

Nhẫn nại vô ngã là Phật pháp, tích cực hành thiện là Phật pháp;

Tám chính đạo là Phật pháp, sáu hòa kính là Phật pháp;

Bảy giác chi là Phật pháp, ba giải thoát là Phật pháp;

Mọi điều hay lẽ phải trên thế gian này, hết thảy đều là Phật pháp!

“Có Phật pháp là có biện pháp”, thật sự là như thế!

— Trích từ “Ranh giới giữa mê và ngộ”

*

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *