365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 8 tháng 4: Bàn luận việc dùng người hiền

Lý Thế Dân (Đường) (599 – 649)

Bàn luận việc dùng người hiền

Đồng nọ làm gương mang về

Xiêm y, áo mũ chỉnh tề uy nghi.

Tích xưa chuyện cũ còn ghi

Gương soi hưng phế thịnh suy rõ ràng.

Người kia một thủa dọc ngang

Mang ra soi thấy vô vàn thiệt hơn.

Đế vương tên gọi chính chơn

Ba điều ghi nhớ giang sơn vững bền.

— Trích từ “Trinh Quán chính yếu”

*

Lời răn tám chữ

Người nông dân cần cù nhưng chạy ăn từng bữa,

Người dệt vải chăm chỉ lại thiếu áo mùa đông.

Bát cơm no dạ lòng nhớ nông phục cực khổ,

Áo ấm thân muôn thủa nhớ chức nữ cần lao.

Tấc tơ ngàn sinh mệnh, thóc ấy lệ tuôn trào,

Chẳng công lao hưởng lộc, ăn ngủ dạ yên sao?

Kết thân người có đức, tránh xa kẻ vô nghì,

Của bất chính chẳng nhận, rượu phi nghĩa không nâng.

Thường giữ tâm khắc kỷ, nói không với thị phi,

Nếu khắc lời dạy, phú quý có khó gì?

— Trích từ “Tỉnh thế thi từ uyển”

*

Đường Thái Tông (唐太宗, 598 –  649), tên thật Lý Thế Dân (李世民), là vị Hoàng đế thứ hai của triều đại nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc, ông trị vì từ năm 626 đến năm 649 với niên hiệu duy nhất là Trinh Quán (貞觀).

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *