365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 9 tháng 6: Kế hoạch cuộc đời

Phật Quang Tinh Vân (1927 – 2023)

Mỗi người nên lập ra kế hoạch cho cuộc đời mình. Khổng Tử “lúc mười lăm tuổi ta đã lo nỗ lực học tập; ba mươi tuổi đã độc lập làm việc; bốn mươi tuổi gặp chuyện không còn nghi hoặc điều gì; năm mươi tuổi đã hiểu được mệnh trời; sáu mươi tuổi nghe những điều trái tai cũng còn không muốn phản ứng; bảy mươi tuổi có thể tự làm theo ý mình, vì lúc này làm gì cũng không còn vượt quá giới hạn nữa”. Đó chính là kế hoạch cuộc đời của Khổng Tử.

Tôi cũng từng phân chia cuộc đời của mình theo từng giai đoạn mười năm, rồi lập ra kế hoạch thành tám thời kỳ gồm: ‘Trưởng thành, học tập, cầu học, văn học, lịch sử, triết học, luân lý, Phật học”. Sau cùng quy hồi tất cả vào trong Phật pháp, bởi vì chỉ khi đắm mình trong chân lý Phật pháp thì cuộc sống của chúng ta mới viên mãn tốt đẹp nhất.

Kế hoạch cho cuộc đời đương nhiên là điều cần làm nhưng không xác định chắc chắn; bởi vì khi gặp phải nhân duyên khác nhau, đôi khi chúng ta không thể tự quyết định được.

Kế hoạch cuộc đời sau cùng là đưa bản thân có một “cuộc đời tự giác, cuộc đời tự độ và cuộc đời lợi tha”. Trong cuộc sống phải tịnh hoá tình cảm, khéo sử dụng tiền bạc, dùng đạo đức để xử thế, có như thế mới có thể khiến cuộc sống của bản thân có giá trị, ý nghĩa. Đó cũng chính là bản kế hoạch cuộc đời tốt nhất.

— Trích từ “Ranh giới giữa mê và ngộ”

Bài viết bạn có thể quan tâm: 365 ngày cho cuộc lữ hành – Trải nghiệm từ kinh điển Phật giáo và văn học Trung Hoa- Lời tựa của Đại sư Tinh Vân

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *