Vạn sự tùy duyên

Mình là con của Phật:

Phải biết thức cảnh, thức thời,

Sống trong nguồn thuận cũng vui,

Sống trong cảnh ngược dòng cũng thích.

Lúc bệnh hoạn sống theo bệnh hoạn,

Khi thanh nhàn sống cảnh thanh nhàn.

Đứng nơi đâu cũng thấy tâm an,

Trông núi nọ làm chi cho nhọc.

Lúc lâm nguy cũng đừng có khóc,

Khi thắng thời cũng chẳng nên cười.

Lỡ mai giáng một cơ đời,

Không oán thán không một lời trách hận.

Nghĩ cũng thế trải bao lận đận,

Vững lái lèo qua mấy chặng cuồng phong.

Vững tâm vững trí vững lòng,

Trọn nên đạo nghiệp mới hòng thắng tâm./.

(Sưu tầm)

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *