365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 2 tháng 7: Sức sống – Phật Quang Tinh Vân

Sức sống

Phật Quang Tinh Vân (1927 – 2023)

Cây cối không trải qua nắng chiếu mưa dầm thì chẳng thể cao lớn;

Người tài không trải qua trăm nghìn khổ luyện thì không thể kiện toàn.

Hoa sen có thể mọc từ bùn;

Người con có hiếu có thể bước ra từ cảnh nghèo khó;

Bếp lò có thể luyện được sắt thép;

Hoàn cảnh khó khăn có thể thành tựu bậc vĩ nhân;

Đắng cay có thể ủ thành mật ngọt;

Phiền não có thể chuyển hóa thành Bồ đề.

Hỷ xả giống như gieo hạt giống,

Biết cách gieo hạt tất sẽ có thu hoạch;

Tham lam giống như việc trục gốc,

Gốc không vững thì khó trông mong hoa trái sum suê.

Bận rộn giống như thanh kiếm trí tuệ sắc nhọn,

Có thể chặt đứt sợi dây vọng tưởng;

Bận rộn là ngón tay biến đá thành vàng,

Có thể biến hủ bại thành thần kỳ;

Bận rộn là thuốc bổ bồi dưỡng cho cơ thể,

Khiến cuộc đời tràn đầy sức sống.

— Trích từ “Phật Quang Thái căn đàm”

Bài viết bạn có thể quan tâm: 365 ngày cho cuộc lữ hành – Trải nghiệm từ kinh điển Phật giáo và văn học Trung Hoa- Lời tựa của Đại sư Tinh Vân

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *