365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 10 tháng 7: Bình an phú quý

Bình an phú quý

Phật Quang Tinh Vân (1927 – 2023)

Bình an chính là phúc, công đức chính là thọ;
Biết đủ chính là phú, bình tâm chính là quý.

Vận may luôn rơi vào người dũng cảm;
Phúc báo luôn đến với người phúc hậu.

Người có năng lực luôn mang lại thuận lợi cho mọi người;
Người không năng lực khắp nơi gây khó khăn cho người.

Sửa sai mới có thể tiến bộ, nhận sai mới có thể phát triển;
Giúp người có thể rộng kết thiện duyên, khiêm nhường thầm lặng là dưỡng đức;

Thành công không hẳn ở ta, chỉ cần nhìn lại lòng không thấy hổ thẹn;
Thất bại không cần để bụng, chỉ cần nỗ lực không buông.

Cầu người chẳng bằng cầu mình, cầu tài chẳng bằng cầu kiệm;
Cầu danh chẳng bằng tùy phận, cầu an chẳng bằng giữ giới;
Cầu giúp chẳng bằng kết thiện duyên, cầu phúc chẳng bằng tu thân.

— Trích từ “Phật Quang Thái căn đàm”

Bài viết bạn có thể quan tâm: 365 ngày cho cuộc lữ hành – Trải nghiệm từ kinh điển Phật giáo và văn học Trung Hoa- Lời tựa của Đại sư Tinh Vân

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *