365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 14 tháng 1: Bài kệ của bảy đời chư Phật – Thực hạnh Giới đức

Bài kệ của bảy đời chư Phật

Cù Đàm Tăng Già Đề Bà (Tấn) (?- ?)

Không làm các điều ác

Chỉ làm các việc lành

Tự thanh tịnh ý mình

Đó là lời Phật dạy

— Trích từ “Tăng Nhất A Hàm kinh”

*
Thực hành Giới đức

Phật Đà Da Xá (Đông Tấn) (?- ?)

Không phỉ báng, đố kỵ

Phụng hành theo các giới

Ăn uống biết vừa đủ

Thường an vui nhàn tịnh

Tâm định, luôn tinh tiến

Là lời chư Phật dạy.

— Trích từ “Tứ phần giới đàn”

Bài viết bạn có thể quan tâm: 365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 13 tháng 1: Một nửa một nửa

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *