365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 13 tháng 1: Một nửa một nửa

Một nửa một nửa

Phật Quang Tinh Vân (1927- 2023)

Một nửa là ngày, một nửa của đêm

Thiện lương một nửa, ác tà nửa kia.

Một nửa đàn ông, nửa lại đàn bà

Nửa này là thật, giả là nửa kia.

Một nửa cõi nước Phật

Một nửa cảnh giới ma

Một nửa phần của anh

Một nửa của riêng ta

Thế giới này vốn vậy

Ai chiếm cả sơn hà?

Cố gắng tốt đẹp nửa phần

Nửa xấu còn lại lựa lần mất đi

Bao dung khiếm khuyết có chi bận lòng.

Thế gian phúc họa thong dong

Đan xen nương tựa mới mong vẹn toàn.

— Trích từ “Nhân gian âm duyên”

Bài viết bạn có thể quan tâm: 365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 12 tháng 1: Lợi ích của nhẫn – Cảm thán – Sức mạnh của nhẫn nại

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *