365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 16 tháng 1: Thế giới mỹ lệ trong tâm hồn; Quan niệm phúc thọ trong Phật giáo

Thế giới mỹ lệ trong tâm hồn

Phật Quang Tinh Vân (1927- 2023)

Thế giới tốt đẹp bắt đầu từ chính mình,

Khi chúng ta muốn oán trách người bạc bẽo, cách xa,

Thì trước tiên hãy trao cho người ta sự nhiệt tình, ấm áp;

Khi cảm thấy bất lực trước sự xô bồ, phức tạp của xã hội,

Thì trước tiên mình hãy tuân thủ luật pháp, làm chủ bản thân;

Sao phải ngậm ngùi trước sự lên ngôi của làn sóng vụ lợi,

Chi bằng bản thân tự trải lòng từ bi yêu thương, hỷ xả vô cầu?

Thế giới sẽ tươi đẹp hơn khi ta sống có tâm yêu thương.

— Trích từ “Tinh Vân thuyết dụ”

*
Quan niệm phúc thọ trong Phật giáo

Gia Luật Sở Tài (Nguyên (1190- 1244)

Trong kinh có dạy: “Phúc đức hiện tại được tích tụ từ tổ tông nên phải vô cùng thận trọng; phúc đức về sau để lại cho con cháu càng nên cố gắng vun bồi. Phúc đức hiện có giống như việc thắp đèn, thắp rồi dầu sẽ khô cạn; phúc đức mới trong tương lai giống như việc thêm dầu, càng thêm đèn cảng tỏ”.

Chúng ta phải khéo nắm bắt nhân duyên phúc đức đã có trong hiện tại, nỗ lực vun trồng nhân duyên phúc đức của tương lai, như thế phúc đức sẽ luôn đi cùng, mãi mãi hưởng nhân lành quả ngọt.

— Trích từ “Phật giáo nhân gian”.

*

Gia Luật Sở Tài (耶律楚材, 1190 – 1244), tự Tấn Khanh (晉卿), hiệu Trạm Nhiên cư sĩ (湛然居士), còn có hiệu khác là Ngọc Tuyền lão nhân (玉泉老人), là tướng lĩnh, đại thần Mông Cổ dưới thời Thành Cát Tư Hãn. Ông sinh tại Yên Kinh (nay là Bắc Kinh). Tên của ông được đặt dựa vào một câu viết trong Tả Truyện và người đời sau còn gọi ông là Gia Luật Sở Tài, có nghĩa là người có tài của nước Sở nhưng được nước Tần tin dùng.

Bài viết bạn có thể quan tâm: 365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 15 tháng 1: Tâm hồn rộng, núi sông nhỏ; Đạp tung trời đất

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *