365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 16 tháng 5: Bốn cho đi – Phật Quang Tinh Vân

Bài kệ bốn câu của Hội viên Hội Phật Quang

Phật Quang Tinh Vân (1927 – 2023)

Từ bi hỷ xả khắp pháp giới

Tích phúc gieo duyên lợi nhân thiên

Thiền tịnh giới hạnh bình đẳng nhẫn

Tàm quý cảm ân đại nguyện tâm.

*

Bốn điều cho đi: Tín điều làm việc của người Phật Quang

Ý nghĩa của cuộc sống nằm ở chỗ làm tăng thêm chân thiện mỹ, hiểu được sức sống vĩnh hằng. “Tặng cho” là chuyện tốt đẹp nhất trên thế giới, vì thế ở Phật Quang mọi người đều phụng hành tôn chỉ:

Tặng cho người lòng tin.

Tặng cho người niềm vui.

Tặng cho người hy vọng.

Tặng cho người thuận lợi.

— Trích từ “Nhân gian Phật giáo ngữ lục”

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *