365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 17 tháng 5: Sống trên núi – Vĩnh Minh Diên Thọ

Khắp nơi đều là đạo tràng

Vĩnh Minh Diên Thọ (Tống) (904 – 975)

Tuyết rơi tùng bách mỉm cười

Sương sa nhỏ giọt hoa thời ấp e

Mịt mù đâu chỗ chở che

Đạo tràng khắp chốn tứ bề đồng tu.

*

Bài kệ bốn trường hợp

Có Thiền không Tịnh độ, mười người chín chần chờ;

Khi cảnh trung ấm hiện, cuốn theo nó mà đi.

Không Thiền có Tịnh độ, muôn tu muôn vãng sinh;

Nếu thấy được Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ.

Có Thiền có Tịnh độ, như hổ mọc thêm sừng;

Đời này làm mấy người, đời sau làm Phật tổ.

Không Thiền không Tịnh độ, giường sắt và cột đồng,

Muôn kiếp cùng ngàn đời, không một ai nương tựa.

*

Sống trên núi

Hòa hợp tâm cảnh tự nhiên đồng

Đạo vì muôn loại xứ xứ thông

Mải mê lo nghĩ điều xưa cũ

Mấy ai tạm hiểu vạn sự Không.

Cửa mở non ngàn ánh trăng soi

Suối chảy, gió lùa mãi không thôi

Khỏe mạnh mới hay phương thuốc tốt

Tịch tĩnh chân thân ấy tuyệt vời.

— Trích từ “Liên tu tất độc”

*

Vĩnh Minh Diên Thọ (zh. 永明延壽 yòngmíng yánshòu, 904 – 975), cũng được gọi là Huệ Nhật Trí Giác (zh. 慧日智覺), Vĩnh Minh Đại sư, là Thiền sư Trung Quốc thuộc tông Pháp Nhãn, nối pháp Quốc sư Thiên Thai Đức Thiều.

Tông Pháp Nhãn rất phồn thịnh dưới sự hoằng hoá của ông. Học chúng đến rất đông – có lúc đến 2000 người để tham Thiền. Ông có soạn bộ Tông Kính Lục (zh. 宗鏡錄) gồm một trăm quyển, được lưu truyền khá rộng trong giới Thiền.

Ông là tổ sư đời thứ ba của tông Pháp Nhãn và cũng được tôn xưng là tổ sư đời thứ sáu của Tịnh độ tông Trung Quốc.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *