365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 29 tháng 2: Ấu học quỳnh lâm – Trình Đăng Cát

Trình Đăng Cát (Minh)

Tìm kẻ sĩ chớ cầu toàn

Dụng người như dụng mộc.

Làm việc thiện lưu danh muôn thuở

Hành việc ác tiếng xấu ngàn đời.

Tâm nhiều mối lo khác gì người nước Kỷ sợ trời sập; Không tự lượng sức chẳng khác nào Khoa Phụ đuổi mặt trời.

Cảnh đẹp chẳng quay lại nên chúng ta phải trân quý tôn trọng thời gian;

Năm tháng mãi trôi qua, người chí sĩ mong đợi ngày mai trời lại sáng.

Hỏi nhà tìm ruộng chẳng phải người chí lớn;

Vén trời vạch đất mới bậc kỳ tài.

Việc gì cũng có nguyên nhân, không bao giờ đất bằng dậy sóng;

Đứng vững chẳng lay chẳng động, đó là tảng đá giữa dòng sông.

Việc trước bại mà việc sau thành, gọi là mất vào buổi sáng, được vào buổi chiều.

Việc sắp thành mà bỏ, gọi là đắp núi Cửu Nhận, chỉ thiếu một sọt đất mà thôi.

— Trích từ “Ấu học quỳnh lâm

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *