365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 22 tháng 4: Thế giới của Thiền; Cuộc sống của Thiền

Phật Quang Tinh Vân (1927 – 2023)

Thế giới của Thiền

Đối với cuộc sống, thái độ của người học thiền là tôn kính tất cả, tuyệt đối không từ bỏ một cơ duyên thực tập nào.

Họ dùng tâm thái bình thường để đối diện với cuộc đời, dùng tâm thanh tịnh để trang nghiêm thế giới tương lai, chuyển đổi tâm niệm trong hiện tại để thăng hoa thế giới tâm hồn.

*

Cuộc sống của thiền

Cuộc sống thường nhật của người học thiền không tách rời khỏi lao động, như cá không rời xa nước, như cây không thể thiếu đất.

Sinh hoạt lao động là cơ duyên tu tập của người học thiền, vì rất nhiều thiền sư đều khai ngộ trong lúc cong lưng bổ củi, cúi người gánh nước.

Tương tự, sống ở trên đời, mỗi chúng ta phải lao động làm việc, trải nghiệm và rèn giũa tâm chí, rèn luyện cốt cách. Cuộc sống nếu không trải qua muôn ngàn sinh tử thì làm sao nhận được cái tinh anh vượt qua của sinh tử muôn ngàn? Làm sao có thể ngộ đạo, có thể thành công được?

— Trích từ “Thiền môn ngữ lục”

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *