365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 23 tháng 1: Câu đối ở chùa (1)

Chùa Định Tuệ ở Trấn Giang

Gặp nhau đã là nhân duyên, duyên gần, duyên xa, lòng sao không hoan hỷ.

Làm việc vốn cũng do mình, mình làm, mình chịu, tâm sao chẳng bao dung.

Chùa Thượng Thiên Trúc ở Hàng Châu

Đường đời khúc khuỷu, nhìn người mê tranh chân lên đỉnh, vực danh lợi chẳng có đường lui;

Trời Phật xót thương, nguyện chúng sinh quay đầu là bờ, lên thuyền từ vượt qua bể khổ.

Chùa Phổ Tế ở Phổ Đà

Sớm trống chiều chuông, cảnh tỉnh thế gian sớm thoát vòng danh lợi;

Lời kinh tiếng kệ, thúc giục khách trần mau tỉnh mộng hoàng lương.

Chùa Pháp Vương ở Đăng Phong

Sống tốt, tâm chính trực, tâm an nhiên, giấc mộng lành;

Hành thiện, trời thấu hiểu, đất chứng tri, thần thánh quý.

Chùa Quảng Thắng ở Triệu Thành

Quả có nhân, nhân có quả, có quả, có nhân, trồng nhân nào kết quả đó;

Tâm là Phật, Phật là tâm, là tâm là Phật, muốn cầu Phật trước tìm tâm.

— Trích từ “Phật Quang giáo khoa thư”

*

Bài viết bạn có thể quan tâm: 365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 22 tháng 1: Đường đời – Lão Xá

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *