365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 24 tháng 1: Lời răn mình; Cách ngôn; Thiện là thứ tôn quý nhất

Lời răn mình

Kim Anh (Thanh)

Đừng khởi lên suy nghĩ gạt lừa, bởi còn có trời đất quỷ thần soi xét;

Đừng nói lời khinh miệt, nên biết cạnh mình luôn có ai đó lắng nghe;

Đừng làm việc khinh xuất, vì mọi việc đều liên quan đến tính mạng của bản thân và gia đình;

Đừng nhất thời hồ đồ, phải biết báo ứng phúc họa sẽ để lại cho con cháu đời đời về sau.

*

Cách ngôn

Sống tích thiện như cỏ vườn xuân, chẳng thấy sinh sôi, nhưng ngày tháng âm thầm phát triển;

Ăn ở ác như đá mài dao, chẳng thấy ảnh hưởng, nhưng phút giây lặng lẽ hao mòn.

*

Thiện là thứ tôn quý nhất

Rơi vào tình thế, buộc phải làm điều ác nhưng không làm, đó là thiện.

Gặp đến tình huống, có thể làm việc thiện nhưng không làm, đó là ác.

Thiện là tôn quý nhất, cả đời dùng không hết.

Tâm là mảnh ruộng tốt, trăm kiếp cày vẫn dư.

Suốt ngày nói lời hay, chẳng bằng làm được một việc tốt;

Cả đời làm việc thiện, cũng phải phòng ngừa một điều sai.

— Trích từ “Cách ngôn liên bích”

*

Bài viết bạn có thể quan tâm: 365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 23 tháng 1: Câu đối ở chùa (1)

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *