365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 27 tháng 3: Mười điều luận về nhân quả

Mười điều luận về nhân quả

Suzuki Shosan (1579 – 1655)

Tuấn tú đoan trang do nhẫn nhục.

Nghèo cùng khốn khó bởi san tham.

Địa vị cao sang nhờ cung kính.

Thấp hèn đê tiện bởi khinh khi.

Câm ngọng dại khờ do phỉ báng.

Mù lòa đui điếc bởi hồ nghi.

Từ bi thời được hưởng thọ.

Giết hại chuốc vời khổ chết non.

Các căn khiếm khuyết do phá giới.

Tai mặt vẹn toàn bởi giữ gìn.

— Trích từ “Phản cố tập”

*

Bài kệ một ngày thù thắng diệu kỳ

Đừng truy tìm quá khứ

Chớ mơ mộng tương lai

Việc quá khứ đã qua

Chuyện tương lai chưa đến.

Chỉ có phút hiện tại

Quán chiếu ở nơi đây

Không động, không rung chuyển

Biết vậy nên tu tập.

Việc hôm nay chớ hẹn

Ai biết chết ngày mai?

Chuyện sinh tử đâu sai

Không ai điều đình được?

Trú chính niệm như vậy

Đêm ngày không gián đoạn

Xứng gọi bậc Thánh giả

Nơi tịnh tĩnh an trú.

— Trích từ “Thắng diệu độc xứ kinh”

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *