365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 29 tháng 4: Nghĩa của như ý; Mười bốn điều răn

Nghĩa của như ý

Trần Bích Quang (1861- 1918)

Như ý như ý, trăm sự như ý

Người có ý người, ta có ý ta.

Hợp với ý người, chẳng được ý ta

Hợp với ý ta, chẳng được ý người

Ý người, ý ta, chẳng hợp ý trời.

Hợp với ý trời, tự nhiên như ý

Như ý, như ý, trăm sự như ý.

— Trích từ “Bát nhã văn hải”

*

Mười bốn điều răn

Trương Tư Thúc (Tống) (?- 1108)

Lời nói phải trung tín, hành động phải kính cẩn.

Ăn uống phải thanh đạm, chữ viết phải ngay ngắn.

Dung mạo phải đoan trang, áo mũ phải chỉnh tề.

Bước đi phải nhẹ nhàng, nơi ở phải gọn gàng.

Làm việc phải chu toàn, nói được phải làm được.

Đạo đức phải tô bồi, nói lời phải giữ lời.

Điều tốt phải làm ngay, điều ác phải phòng ngừa.

Mười bốn điều trên đó, ta thực hiện còn khó.

Nay viết cạnh chỗ ngồi, để nhắc nhở sớm tối.

— trích từ “Tống danh thần ngôn hành lục”

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *