365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 31 tháng 1: Thiền lâm bảo huấn

Tịnh Thiện (Tống) (? – ?)

Hoàng Long ngữ lục

Gió xuân lại đến mưa hè

Cỏ cây tươi tốt hoa khoe đất trời

Sương thu đông tuyết trắng rơi

Vũ trụ ngưng lặng thảnh thơi trưởng thành.

*

Hối Đường ngữ lục

1. Chuyện bỏ phế lâu ngày không thể vội vàng mong giải quyết.

2. Thói hư tật xấu tích chứa lâu, đâu thể trừ bỏ trong phút giây.

3. Cuộc sống nhàn hạ không thể cứ mãi tham đắm.

4. Nhân tình thế thái chẳng mong hết thảy đều hòa.

5. Tai họa không vì mong thoát mà tránh được.

Bậc thiện tri thức nếu thông hiểu được năm điều này, thì chuyện xử thế sẽ chẳng có gì phải nhọc lòng nữa.

*

Phật Giám ngữ lục

Không ưu tư vì đạo pháp thì dụng tâm thiếu kiên trì;

Thường ở chốn an nhàn thì chí hướng chẳng thể cao xa.

Bậc cổ đức vượt qua muôn ngàn gian khó, nếm trải vô vàn nguy hiểm, đến cuối cùng mới có được sự an nhiên.

Gặp việc gian khó sẽ rèn luyện nên chí khí sắc bén,

Khắc khổ dụng công thì kiến thức và tầm nhìn mới sâu xa, như thế mới biến họa thành phúc, xoay chuyển thế tục để hoàn thành đạo nghiệp.

— Trích từ “Thiền lâm bảo huấn”

Bài viết bạn có thể quan tâm: 365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 30 tháng 1: Một niệm cảnh đổi thay

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *